HANDELSBETINGELSER - TS COACHING, ved THOMAS SOLTAU:


Afbud:

Afbud skal ske via Calendly + messenger eller SMS senest 24 timer før den aftalte coaching session begynder, hvor den omkostningsfrit ombookes.

Afbud senere end dette (eller udeblivelse) erstattes IKKE med en ny coaching session, men tæller som afviklet.

Hvis Thomas Soltau er forhindret, forbeholdes retten til at aflyse en coaching session med 6 timers varsel og tilbyde en ny tid, uden modregning.


Afholdelse:

Alle coaching sessions skal afholdes indenfor den tidsramme (1, 3 eller 5 måneder), der tilhører det coachingforløb, som de indgår i.

Eventuelt tilbageværende coaching sessions bortfalder ved et coachingforløbs udløb.

Enhver klient er selv ansvarlig for at få booket (og afholdt) sine coaching sessions i tide - og anbefales derfor at lægge alle sine coaching sessions ind i kalenderen ved opstart (via det Calendly-bookinglink, som de gives), således at alle coaching sessions sikres et afholdelsestidspunkt.


Fortrydelsesret:

Der er en fortrydelsesret på 14 dage, jf. Købeloven, på alle ikke-påbegyndte coachingforløb.

Fortrydelsesretten bortfalder, når en klient booker sin første coachingsession eller logger ind på ThomasSoltau.dk (medlemskabssiden) for første gang med sit per e-mail tilsendte login.

Herefter kan en klient ikke få købssummen retur.


Stop eller pause af coachingforløb:

Hvis en klient ønsker at stoppe undervejs, er det muligt at få 50% af købssummen retur, hvis under 50% af indholdet på ThomasSoltau.dk (medlemsskabssiden) er afspillet og under 50% af de coaching sessions, som er en del af det pågældende coachingforløb, er afholdt.

Det er ikke muligt at sætte et coachingforløb på pause.


Adgang og brugsret til ESM (medlemskabssiden):

Alle rettigheder til videoer, modeller, oversigter m.m. som findes på ThomasSoltau.dk (medlemsskabssiden) tilhører Thomas Soltau, og enhver form for videredistribuering er derfor IKKE tilladt.

Ved køb af et længere coachingforløb opnås udelukkende licens til at benytte adgangen til 1 (en) bruger - i den tid som coachingforløbet kører.

Login-information og bruger må IKKE viderefordeles eller deles med andre og deaktiveres igen efter coachingforløbets afslutning.


Resultater:

Der gives ingen garanti for opnåelse af resultater.

Enhver klient er selv 100% ansvarlig for sit udbytte af et coachingforløb og af det udviklingsarbejde, som der lægges op til.

Succes afhænger af graden af engagement, risikovillighed og evnen til at kunne omsætte teori til praksis kontinuerligt og disciplineret.


Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om noget, kan du tage kontakt til Thomas Soltau direkte på: TS@ThomasSoltau.dk

Send dit bidrag via bankoverførsel

Til TS Coaching (Jyske Bank):

Reg. nr: 5033 - Konto. nr: 0001540588

IBAN: DK7350330001540588

SWIFT: JYBADKKK

Mærk dit bidrag med: "Bidrag - [DIT NAVN]"

Tak for støtten!

Kh

Thomas Soltau

Close